Elk jaar wordt er het koningsschieten gehouden. De schutter die dan de vogel afschiet mag zich voor een jaar koning van de schutterij noemen. In het verleden was het koningsschieten op pinksterzaterdag midden in het seizoen. In 2015 is het koningsschieten verplaatst naar het einde van het seizoen waardoor de nieuwe Koning dan het gehele daarop volgende seizoen als Koning de schutterij vertegenwoordigd.

 

 

 

Ger Peulen Koning 2023

Wim Dewinden Koning 2020-2021-2022

Koningen der Schutterij 

1945 P.Peulen                                         
1946 Engel Weyers                               
1947 W. Rutten                            
1948 H.v.d. Velden
1949 W. Franssen                                   
1950 W. Franssen                                 
1951 W. Franssen (keizer)         
1952 A. Crins
1953 H. Roelofs                                       
1954 M. Houwers                                 
1955 J. Geelen                              
1956 J. Naus
1957 J. Wassen                                        
1958 G. Franssen                                  
1959 H. Killaars (café)                
1960 H. Thijssen
1961 J.Naus                                              
1962 A. Crins                                         
1963 M. Keijsers                          
1964 Sef Donders
1965 M. Gubbels                                     
1966 J. Laumans                                   
1967 M. Gubbels                          
1968 J. v.d. Berg
1969 L. Pollen                                          
1970 H. Killaars                                     
1971 C. Franssen                         
1972 W. Heinen
1973 W. Bongaerts                                 
1974 Louis Roberts                                     
1975 Ger Franssen                         
1976 A. Crins
1977 Har Martens                                      
1978 G. Martens                                   
1979 Theo Killaars                          
1980 Hendrik v.d. Velden
1981 Ellen Crins                                             
1982 Coen Franssen                                  
1983 Har Killaars                           
1984 Geert Killaars
1985 Ger Geraeds                                      
1986 Piet Allards                                   
1987 Jan Peulen                          
1988 Jo Wijnands
1989 Ger Derks                                        
1990 Theo Geerlings                            
1991 José Peulen                        
1992 Alda v.d. Velden
1993 Fien Kriegers                                  
1994 Stef Cruysberg                             
1995 José Peulen                        
1996 Sandra Meulemeester
1997 Wiel v.d. Velden                             
1998 Herm Gommans                          
1999 Wiel v.d. Velden                 
2000 Hans Krieger
2001 Alda v.d. Velden                             
2002 Sandra Meulemeester                          
2003 Jaqueline Warries             
2004 Jo Janssen
2005 Ger Peulen                                      
2006 Ger Peulen                                    
2007 Truus Konings                   
2008 John Gubbels
2009 Herman Brauer                              
2010 Louis Roberts                                
2011 Louis Roberts                    
2012 Dennis Ramaekers
2013 Andy Janssen                                  
2014 Ger Peulen                                     
2015 Kitty Kessels  
Koningsschieten verplaatst van mei naar september,
als koningsjaar wordt aangehouden; het jaar waarin het OLS gelopen wordt.                  
2017 Lieke Schouten
2018 Andy Janssen                                   
2019 Herman Geerlings                                                       
2020 -2021  Wim Dewinden
Door Corona is er in 2020 en 2021 geen OLS geweest.                                            
2022 loopt Wim Dewinden het OLS als koning
2023 Ger Peulen